یک فرد مبتدی تا یک کارآفرین آنلاین باتجربه، می‌تواند از این فرآیند در یادگیری نحوه شروع یک کسب‌وکار آنلاین سود ببرد.