من اسماعیل منصوری هستم. اولین سایتم را در سال 1387 با نام ارزون خرید راه اندازی کردم که پس از مدتی بدلایلی ادامه فعالیت را متوقف کردم.

در تاریخی که در تصویر زیر مشاهده می کنید مشخص است که از سال 2008 است، البته چون این تصویر از سایت archive.org است، تصاویر و موارد سایت درست بارگذاری نشده است.


 

 

 

 

 

 

در سال 1392، سایت ap2co.com را برای ارائه خدمات طراحی سایت، راه اندازی کردم. 

در سال 1396 تصمیم به راه اندازی سایت آموزش کسب و کار اینترنتی (iKarsoo.com) کردم  و سایت بالا را برای تمرکز کامل روی بحث آموزش، متوقف کردم.