با ثبت نام در سیستم بازاریابی سایت، با هر فروش پورسانت مشخص شده به شما تعلق می گیرد. کافی است لینک های تولید شده مختص خود را در قسمت حساب کاربری در هرجایی که کاربران می ببیند، قراردهید.

[uap-register]